Spørsmål og svar

Spørsmål: Hva bør jeg vite om Halliburtons ansatte?

Svar: Halliburton driver virksomhet i rund 80 land, og selskapets over 60 000 ansatte representerer mer enn 120 forskjellige nasjonaliteter. Vi er stolte over at over 90 prosent av vår arbeidsstyrke kommer fra det landet som de jobber i.

Spørsmål: Hvor er Halliburtons hovedkontor?

Svar: Selskapets hovedkontor ligger i Houston, Texas, som også er selskapets forretningskontor, og i Dubai i De forente arabiske emirater. Med vårt nyetablerte hovedkontor i Dubai er vi blant de mange store selskapene som har fordelt toppledelsen på flere sentra.

Spørsmål: Hvordan er selskapet organisert?

Svar: Halliburton er et amerikansk selskap som er registrert i Delaware. Gjennom selskapets kompletterings- og produksjonssegment og bore- og evalueringssegment leverer Halliburton en lang rekke produkter og tjenester til sine kunder.

Spørsmål: Hva gir Halliburton og selskapets ansatte tilbake til lokalsamfunnene rundt omkring i verden?

Svar: Vi i Halliburton mener at det å gi noe tilbake bidrar til å styrke både enkeltmenneskene og lokalsamfunnene hvor vi driver vår virksomhet. Vårt bidrag i så måte er at vi støtter en lang rekke veldedige organisasjoner, først og fremst organisasjoner som betyr noe for våre ansatte og kunder.

Følg oss:
Hurtigkoblinger
Kontakt oss
Informasjon om selskapet
Om Halliburton
Halliburton. Alle rettigheter er forbeholdt. | Bruksvilkår | Sidekart
Halliburton. Alle rettigheter er forbeholdt