Juridiske betingelser

Ved å få tilgang til og bruke http://www.halliburton.no/ samtykker du i følgende vilkår:

Halliburton.no eies fullt og helt av Halliburton og vi forbeholder oss alle rettigheter til dette materialet. Det inkluderer innhold, utvalg og ordning av innhold på hver enkelt side.

Du har anledning til å lagre utdrag fra Halliburtons nettsted på din personlige datamaskin og skrive ut kopier av disse for personlig bruk, men kommersiell bruk tillates ikke.

Du har lov til å bruke og distribuere nødvendige og mindre utdrag fra Halliburtons nettsted for å legge til rette for direkte linker/pekere til sidene, eller lenkeforbindelse for Internett søketjenester.

Bruk som reproduksjon, oversettelse, bearbeidelse, arrangement, og all annen endring, distribusjon eller lagring av dette nettsted i enhver form og ved ethvert hjelpemiddel, helt eller delvis, er forbudt uten på forhånd å ha innhentet skriftlig tillatelse fra Halliburton.

Informasjonen som presenteres på dette nettstedet vil ikke til enhver tid være nøyaktig, oppdatert eller gjeldende for omstendighetene rundt en konkret sak og Halliburton tar dermed ikke noe ansvar for eventuelle konsekvenser av slike uregelmessigheter.

Halliburton tilstreber å presentere korrekt informasjon på våre nettsider, men har intet ansvar for eventuelle tap som følge av informasjon som skulle vise seg å være mangelfull eller uriktig. Halliburton tar ikke ansvar for eventuelle unøyaktigheter eller utelatelser, og beslutninger som gjøres basert på informasjon fra http://www.halliburton.no/ er på eget ansvar.

Halliburton tar ikke ansvar for tap eller ødeleggelser som måtte følge av tilgang til eller bruk av dette nettstedet.

Halliburton er ikke ansvarlig for innholdet på nettsted som ikke er under kontroll av Halliburton. Dette gjelder både sider som har gitt tilgang til Halliburtons nettsteder og sider finnes som lenker på vårt nettsted. Halliburton aksepterer intet erstatningsansvar for innholdet på slike nettsteder.

Referanse til Halliburton inkluderer dets datterselskaper.

Disse vilkår er underlagt og skal fortolkes i overenstemmelse med norsk rett.

Følg oss:
Hurtigkoblinger
Kontakt oss
Informasjon om selskapet
Om Halliburton
Halliburton. Alle rettigheter er forbeholdt. | Bruksvilkår | Sidekart
Halliburton. Alle rettigheter er forbeholdt